یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

یکى از شما دوستان گفتید که نسل کنونى کشور و ملت ما، از نسل اولِ انقلاب کمتر نیستند، این حرف من است؛ بنده هم همین عقیده را دارم و بارها هم گفته‌ام و به این معتقدم. شما جوانهاى نسل امروز، در بخشهاى مختلف نشان دادید که یک قدم جلوتر رفته‌اید؛ یعنى نسل جوان ما یک قدم به جلو حرکت کرده است؛ منتها کوره‌ى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس و آن حال و هواى عجیب، یک تأثیرات طبیعى‌اى دارد. اگر آن وضعیت، امروز هم پیش میآمد، آن وقت معلوم میشد که جوانهاى ما چقدر در زمینه‌هاى معنوى پیش رفته‌اند. و ما امروز داریم این را مشاهده میکنیم؛ هم در دانشگاهها و هم در بیرون دانشگاه‌ها. بنابراین علم را باید با دین و اخلاق توأم کرد.
امام خامنه ای

کلمات کلیدی

ssd

۱۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۷
ارديبهشت
هوالهادی ارزش های اسلامی،ارزش های انقلاب انقلاب، یک تحول بنیادین براساس یک سلسله ارزشهاست و یک حرکت به جلو محسوب مى‌شود. آنچه در کشور ما واقع شد، انقلاب اسلامى است که تحوّل عظیمى در ارکان سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه و یک حرکت به جلو و یک اقدام به سمت پیشرفت این کشور و این ملت بود. البته در نظامى که براساس انقلاب به وجود آمد، ما از شرق و غرب الگو نگرفتیم. این نقطه‌ى بسیار مهمى است. ما نمى‌توانستیم از کسانى الگو بگیریم که نظامهاى آنها را غلط و برخلاف مصالح بشریت مى‌دانستیم "نظام و نظام سازی"،شاه کلید تمدن سازی ،این مهم، نکته ای است که اکثریت قریب به اتفاق خواص بی خواص که داعیه ی خط امامی و ولایی و حزب اللهی بودن را دارند از این نکته غافلند و چه بسا اگر از آن سر رشته ای هم داشته باشند چون به ضرر منافع شان می باشند سعی هر چه تمام تر در راستای به حجاب بردن آن می کنند و چه بسا در این چند سال همین کار را هم کردند. پایه‌هایى که نظامهاى غربى بر آنها بنا شده بود، پایه‌هاى غلطى بود؛ لذا ما نمى‌توانستیم و نمى‌خواستیم از آنها الگو بگیریم. الگوى ما ارزشهاى دیگرى بود .ما الگو را نه از رژیمهاى شرقى و نه از رژیمهاى غربى گرفتیم؛ ما الگو را از اسلام گرفتیم و مردم ما بر اثر آشنایى با اسلام، نظام اسلامى را انتخاب کردند. مردم ما کتابهاى اسلامى خوانده بودند؛ با روایات آشنا بودند؛ با قرآن آشنا بودند؛ پاى منابر نشسته بودند. در این دهه‌هاى اخیر، روشنفکران مذهبى - از علما، روحانیون، فضلا و دانشگاهیان - کارهاى زیادى کرده بودند. براى مردم یک سلسله ارزشها جا افتاده بود و دنبال آنها بودند. در محیط رژیم گذشته هرچه نگاه مى‌کردند، از این ارزشها خبرى نبود. انقلاب براى دستیابى به آن ارزشها بود ارزشها که مى‌گوییم، یعنى دین، ایمان، استقلال سیاسى، استقلال اقتصادى، استقلال فرهنگى، آزادى فکر، رواج اخلاق فاضله، حکومت مردمى، حکومت صالح و انسانهاى برخوردار از دین و تقوا در رأس کارها. و اما این ارزشها چیست؟ این ارزشها در یک کلمه "اسلام" است؛ اما اسلام یک کلمه‌ى، مجمل است و تفاصیل گوناگونى از آن مى‌شود. ملت ما به دنبال ارزشهایى بود که همه‌اش در داخل اسلام هست ارزش اول، ایمان است. مردم از هُرهُرى مسلکى و بى‌بندوبارى و بى‌ایمانى بیزار و ناراضى بودند و مى‌خواستند دلشان به ایمانى قرص باشد. ارزش بعدى، عدالت است. مردم مى‌دیدند که جامعه، جامعه‌ى غیرعادلانه‌اى است. بى‌دریغ از بالا تا پایین ظلم مى‌کردند؛ مردم به دنبال عدالت و رفع شکاف طبقاتى و رفع فقر بودند. این هم یکى از ارزشهایى بود که مردم دنبالش بودند. این مقوله‌ى دیگرى غیر از عدالت است. در جامعه، کسى یا مجموعه‌اى در اوج غنا و برخوردارى؛ اما یک عدّه‌ى دیگر از اوّلیات زندگى محروم. این چیزى است که هرکسى از آن مشمئز مى‌شود و آن را نمى‌پسندد. مردم به دنبال رفع شکاف طبقاتى و نزدیک کردن فاصله‌ها بودند. ارزش بعدى، دیندارى است. مردم مى‌خواستند متدیّن باشند. . مردم نشان دادند که ایمان و اعتقاد به اسلام، تا اعماق جان آنها نفوذ دارد. ارزش دیگر، دورى از اسراف و تجمّل در سطح زمامداران است. البته تجمّل و اسراف در همه جا بد است؛ اما آن چیزى که مردم را وادار مى‌کرد که نسبت به این قضیه حسّاسیت نشان دهند، رفتارهاى مسرفانه و متجمّلانه و ولخرجیها با مال مردم در سطح حکومت بود. این از آن چیزهایى بود که مردم نمى‌خواستند. نظام اسلامى بر اساس این ارزش به‌وجود آمد که چنین چیزى نباشد. ارزش دیگر، سلامت دینى و اخلاقى زمامداران است. مردم مى‌خواستند کسانى که در رأس جامعه‌اند، متدیّن باشند؛ فاسد نباشند؛ اخلاقشان فاسد نباشد؛ رفتارشان فاسد نباشد؛ خودشان فاسد نباشند؛ دوروبریهایشان فاسد نباشند، که آن روز بودند! رواج اخلاق فاضله، یکى دیگر از ارزشها بود. مردم مایل بودند که اخلاق نیک و خلقیّات اسلامىِ پسندیده در بین آنها شیوع پیدا کند و برادرى، محبت، همکارى، صبر، اغماض، بخشش، دستگیرى از ضعفا و کمک به ضعفا و گفتن حق بین آنها رایج شود. آزادى فکر و بیان هم یکى از ارزشهاى انقلاب بود. مردم مى‌خواستند آزادانه فکر کنند. آن روز، آزادى فکر، آزادى بیان و آزادى تصمیم‌گیرى هم نبود. مردم این را نمى‌خواستند؛ مى‌خواستند این آزادیها باشد. یکى دیگر از ارزشها، استقلال سیاسى و اقتصادى و فرهنگى است. مردم مى‌خواستند که این کشور از لحاظ سیاسى، محکوم فلان رژیم اروپایى یا امریکا نباشد؛ از لحاظ اقتصادى، اقتصادش وابسته‌ى به کمپانیهاى جهانى نباشد که هر کارى مى‌خواهند، با این کشور بکنند. از لحاظ فرهنگى، با فرهنگ عمیق و غنى‌اى که دارد، کورکورانه تابع و دنباله‌روِ فرهنگ بیگانه نباشد. اسلام، فقط نماز خواندن و سجده کردن نیست! همه‌ى این ارزشها در جامعه قابل تحقّق است و آنچه به‌وسیله‌ى نظام اسلامى به‌وجود آمد، آن مقدارى بود که هیچ‌کس گمان آن را هم نداشت و تصوّر آن را هم نمى‌کرد. مردم مى‌دانستند. مردم اسلام را مى‌خواستند. اسلام، فقط نماز خواندن و سجده کردن نیست - آنها هم جزو اسلام است - اسلام یعنى بناى یک نظام اجتماعى و یک زندگى عمومى براى یک ملت، بر پایه‌هاى مستحکمى که مى‌تواند سعادت دنیا و آخرت آنها را تأمین کند. مى‌تواند علم و پیشرفت و صنعت و ثروت و رفاه و عزّت بین‌المللى و همه چیز را براى آنها فراهم کند. مردم دنبال این بودند. این ارزشهایى که در جامعه هست و پایه‌ى نظام اسلامى است، باید اوّلاً یکجا پذیرفته شود. اگر بعضى از اینها را قبول داشته باشیم، بعضیها را قبول نداشته باشیم، کار ناقص است. اگر به بعضى اهمیت دهیم، به بعضى اهمیت ندهیم، مقصود حاصل نخواهد شد. ثانیاً خود انقلاب، حرکت و تحوّل و رفتن به جلوست. بر پایه‌ى این ارزشها جامعه باید حرکت کند، تحوّل پیدا کند و به جلو برود. باید روزبه‌روز روشهاى غلط را اصلاح کند و یک قدم جدید بردارد تا بتواند به نتیجه برسد. انقلاب، یک امر تدریجى است! انقلاب یک امر دفعى نیست؛ یک امر تدریجى است. یک مرحله‌ى انقلاب که تغییر نظام سیاسى است، دفعى است؛ اما در طول زمان، انقلاب باید تحقّق پیدا کند. این تحقّق چگونه است؟ این تحقّق به آن است که آن بخشهایى که عقب مانده و تحوّل پیدا نکرده است، تحوّل پیدا کند و روزبه‌روز راه هاى جدید، کارهاى جدید، فکرهاى جدید و روشهاى جدید، در چارچوب و برپایه‌ى آن ارزشها در جامعه به‌وجود بیاید و پیش برود، تا آن ملت بتواند با نشاط و با قدرت به سمت هدفِ خودش حرکت کند. برگشت، غلط است؛ عقبگرد، خسارت است؛ اما ایستادن هم غلط است؛ باید حرکت کرد و به جلو رفت.
  • مصطفی شمس
۱۸
ارديبهشت

هو الحق

تعریف انقلاب اسلامی2

انقلاب یک دگرگونی اساسی است.اساس و پایه ی همه چیز در این عالم همان جهان بینی و بینش و نگرش انسان ها به هستی است که ریشه در دین و شریعت دارد.شریعت نیز دو نوع است:

الف:شریعت حق

ب:شریعت باطل

هر انقلابی نیز،ریشه در یکی از این دو شریعت دارد.انقلاب اسلامی ریشه در شریعت حق و اسلام ناب محمدی دارد.

"با انقلاب طرحی نو درانداخته می شود  انشاءالله اهواء و اعراض گروهی هم دفع می شود"تحقق حقیقی انقلاب اگر صورت بگیرد اهواءو اعراض احزاب و خواص بی خواص عافیت طلب و سهم خواه هم قهرا دفع خواهد شدو از گردونه ی تاریخ بیرون خواهند افتاد انشاءالله.

پس اگر 34 پس از انقلاب اسلامی هنوز فسیل مردانی هستند که به اسم انقلابی بودن و خط امامی و یار امام و حزب الهی بودن ،همچون خناسان وسوسه گربه جان انقلاب و وجدان مردم می افتند و نمی گذارند این انقلاب پاک به رهبری ولایت و همراهی مردم به سرمنزل مقصود برسد ،معلوم می شود که هنوز انقلاب نتوانسته آن طرح نو را  بطور کامل ،دراندازد.

"ما تا آن جا که می توانیم باید به مردم عالم بگوییم که انقلاب اسلامی چیست و دشمن با این انقلاب چه کرده است و چه می کند تا آن ها که مستعدند به ما بپیوندند و وضع کسانی که با رشته های پیدا و پنهان به ظلم و استکبار بستگی دارند معلوم شود و جبهه ها مشخص گردند.

انقلاب حقیقی و حقیقی ترین انقلاب در زندگی بشر،انقلابی است که بشر را به فطرت اصلی خود باز گرداند.این انقلاب از عهده ی کسانی برمی آید که رو به سوی فطرت کرده و طالب بازگشت به آن شده باشد.در واقع انقلاب از عمق جان مردم برمی آید و هر موجی از آن چیزی از گذشته و نظام مستقر نفی می کند و چیزی را که باید به جای آن بیاید اثبات می کند.

انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی است و با این انقلاب ،عالم جدیدی تاسیس می شود .انقلاب جان های مردم را فرا می گیرد و اساس و بنای سست و متلاشی را در هم می ریزد.

شهید بهشتی که یک خط امامی و یک عنصر مکتبی اصیل و انقلابی بودند راجع به انقلاب اسلامی می فرمایند:

"مکرر این را در سخنانم عرض کرده ام که چه خوش باور بودند کسانی که خیال می کردند ما در 22بهمن 57،خوب الحمدلله پیروز شدیم و مطلب تمام شد حالا برویم فقط پی سازندگی!

پی سازندگی باید برویم اما کسانی که با خصلت های انقلاب آشنا بودند و آشنا هستند می دانند که ما باید پس از 22بهمن57دو کار می کردیم؛از یک سو باید همچنان ویرانگری انقلابی را ادامه می دادیم و از سوی دیگر پا به پای ویران کردن باقیمانده های استکبار جهانی و استکبار داخلی مزدور آن،می ساختیم.

گمان نبر که که در22بهمن 57موفق شده باشیم یک زمین صاف آماده برای ساختن نظام اسلامی بدست آورده باشیم،هر کس این طور فکر می کرد به خصلت و ویژگی های انقلاب آشنا نبود.مگر می شود یک جامعه ای را که قرن ها تار و پود استکباری داشته،بافت فرهنگی،بافت اقتصادی اش،بافت اجتماعی اش،بافت اخلاقی اش،بافت استکبار بوده به آسانی پذیرای نظام ضد استکبار باشد؟!ممکن نیست!"

  • مصطفی شمس
۱۴
ارديبهشت

هو الهادی

"انقلاب اسلامی" آنچه که هست، آنچه که می شناسانند!

تعریف انقلاب اسلامی 1

"انقلاب اسلامی"عبارتی است که تعاریف مختلفی از سوی افراد و گروه های مختلفی در طی این 34سال اخیر  داشته است.

آنچه که در این برهه از تاریخ حیاتی می نماید و برای جامعه ی بشری مفید بلکه واجب و ضروری است ،"تعریف صحیح از حقایق و معارف انقلاب اسلامی "است

انقلاب اسلامی فقط یک تبادل قدرت و جابجا شدن ظاهری حکومتها نبود که عده ای بیایند و عده ای را که بر سر کار هستند برکنار کنند و خود بر مسند حکومت بنشینند

امام خامنه ای حفظه الله در باره اهمیت شناخت این انقلاب و البته "شناخت نادرست از آن از سوی نخبگان و خواص جامعه"این گونه می فرمایند:

"آقایان !ما ملت ایران ،انقلاب بزرگی کردیم.عظمت این انقلاب،خیلی زیاد است و من محکم به شما عرض کنم که اغلب ما خیلی از چیز ها را می دانیم؛ولی هنوز نمی دانیم چه کار عظیمی انجام گرفته است. این انقلاب،حادثه ی فوق العاده و عجیبی است.همه ی دنیای استکبار و طغیان و جاهلیت یک طرف و این انقلاب طرف دیگر.واقعه ی خیلی مهمی اتفاق افتاده است و در خودش این کفایت را می بیند که به مصاف تمام طغیان و کفر جهانی برود.ما در این انقلاب قرار گرفته ایم و نمی فهمیم چقدر بزرگ و مهم است"

انقلاب اسلامی بر پایه ی شریعت اسلام ناب محمدی استوار شده است .این انقلاب برپایه ی دین خدا ودر  امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ الهی است.ریشه ی استوار و اندیشه ی زیربنایی این انقلاب ،جهان بینی توحیدی اسلام است. تفسیر انسان، تفسیر تاریخ، تحلیل حوادث حال و گذشته و آینده، تفسیر طبیعت، تبیین همه‌ى علائقى که انسان را با دنیاى بیرون از وجود او - جهان، انسانها، اشیاء - مرتبط مى‌کند، و نیز فهم و درک آدمى از وجود خود و خلاصه همه‌ى چیزهایى که نظام ارزشى جامعه را مى‌سازد، و آن را بر اداره‌ى مطلوب خود قادر مى‌کند، همه و همه از این جهان‌بینى الهى ریشه و مایه مى‌گیرد و منشعب مى‌شود.

شعارها و هدف هایی که این انقلاب ترسیم کرده ،با ذات و نیازهای ذاتی انسان آمیخته است.هدف این این انقلاب  عدالت خواهی ،تکریم انسان ،مبارزه ی با ستمگری،دفاع از مظلوم،پرکردن شکاف های طبقاتی و جلوگیری از آن چیزی است که امیرالمومنین در آن بیان شریف ماندگار فرمود :"کظه الظالم و لا سغب مظلوم"؛یعنی سیری و پرخوری و ترکیدن یک دسته ستمگر،و گرسنگی و به جان آمدن یک دسته ی دیگر.این شعارها هرگز کهنه نمی شود.نیازهای اصیل انسانی در طول تاریخ یکسان است و انقلاب اسلامی و اسلام این نیازها را مورد توجه قرار می دهد و دنبال آن است.استقلال یک ملت که تحت سلطه ی قدرت بیگانه نباشد یک نیاز اساسی است؛این یکی از شعارهای انقلاب است.آزادی برای انسان ها با همان مفهوم انسانی و اسلامی صحیح خود،یک نیاز قطعی است.پس از لحاظ شعارها،انقلاب اسلامی کهنگی بردار نیست؛این شعارها برای انسان ها همیشگی و مورد نیاز دائمی است.

منبع:eslametamadonsaz.blogfa.com

  • مصطفی شمس
۱۳
ارديبهشت

ترقی واقعی آن است که رشد انسان هدف فعالیت های مادی گردد و اسلام دین این ترقی است.{امام خمینی}

  • مصطفی شمس
۱۳
ارديبهشت

جمهوری اسلامی ما جاوید است
دشمن ز حیات خویش نومید است
آن روز که عالم ز ستمگر خالی است
مارا و همه ستمکشان را عید است

  • مصطفی شمس
۱۳
ارديبهشت

خدایا بگیر از من آنچه تو را از من میگیرد.

  • مصطفی شمس
۱۱
ارديبهشت

ای شهیدان ، ای رها گردیدگان ،آن سوی هستی ، قصه چیست؟

  • مصطفی شمس
۱۱
ارديبهشت

وصیت نامه شهید احمدرضا احدی (رتبه اول کنکور در رشته پزشکی)
"بسم الله الرحمن الرحیم. فقط نگذارید حرف امام زمین بماند، همین! "

  • مصطفی شمس
۰۶
ارديبهشت

ابراهیم یزدی سرکرده گروهک غیر قانونی نهضت آزادی که اخیرا نیز جلسات هفتگی خود را دوباره راه اندازی کرده است،تاکید کرده است:بقای همه ی ما به ماندن روحانی است.

  • مصطفی شمس
۰۶
ارديبهشت

11تن از نمایندگان مجلس به دلیل برگزاری مهمانی اشرافی همسر ریئس جمهور در کاخ سعد آباد به وی تذکر دادند.

همچنین جمعی از بانوان،ضمن اعتراض به این جشن شعاردادند:

انصراف از یارانه                              ریخت وپاش شاهانه

  • مصطفی شمس