یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

یکى از شما دوستان گفتید که نسل کنونى کشور و ملت ما، از نسل اولِ انقلاب کمتر نیستند، این حرف من است؛ بنده هم همین عقیده را دارم و بارها هم گفته‌ام و به این معتقدم. شما جوانهاى نسل امروز، در بخشهاى مختلف نشان دادید که یک قدم جلوتر رفته‌اید؛ یعنى نسل جوان ما یک قدم به جلو حرکت کرده است؛ منتها کوره‌ى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس و آن حال و هواى عجیب، یک تأثیرات طبیعى‌اى دارد. اگر آن وضعیت، امروز هم پیش میآمد، آن وقت معلوم میشد که جوانهاى ما چقدر در زمینه‌هاى معنوى پیش رفته‌اند. و ما امروز داریم این را مشاهده میکنیم؛ هم در دانشگاهها و هم در بیرون دانشگاه‌ها. بنابراین علم را باید با دین و اخلاق توأم کرد.
امام خامنه ای

کلمات کلیدی

ssd

چرا انبیا...

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

نبوت آمده است,مبعوث شده است برای اینکه قدرتمند هایی که به مردم ظلم می کنند,پایه های ظلم آن هارابشکنند واین کنگره های ظلم که به زحمت این بیچاره ها ,به خون دل این بیچاره ها,به استثمار گرفتن این مردم ضعیف,این پایه های قصر بالا رفته ودر همین قصر ها چه ستم هایی را که به مردم نخواهند کرد.پیغمبر آمد برای شکستن پایه های این کنگره ها وفروریختن این پایه های ظلم واز آن طرف بسط توحید به معنای واقعی آن.پس کسی که بخواهد ظلم را از بین ببرد واین اشرافزادگان وسرمایه داران بی درد را  را از بین ببرد پیرو انبیا خواهد بود((صحیفه امام جلد14))

از اسلام وبعثت رسول اکرم بر داشت های مختلفی است,انسان ها در دید خودشان متفاوت اند وبه واسطه ی این اختلاف دید ها ,در برداشت هم اختلاف پیش می آید,پس باید ببینیم آن برداشت ناب از اسلام ناب کدام مکتب است,کدام تمدن است.برداشت از رسول اکرم به حسب دید های مختلفی که در جهان بوده وهست وخواهد بود مختلف است وهم چنین برداشت از انسان هم به حسب اختلاف نظر ها واختلاف در دید ها مختلف است .هر دیدی محدود به حد واندازه ی آن کسی است که آن دید را دارد به این معنا  که هرکسی حد واندازه اش بیش تر باشد دید درست تری می تواند داشته باشد .پس موجودی می تواند از اسلام ,انسان ,بعثت وپیامبر برداشت صحیحی بکند که دیدش نامحدود باشد,این بالا ترین حد است واین حد بی اندازه فقط در وجود انسان نهفته است.همان طور که می دانید انسان کامل ونامحدود انسانی است که توانسته است تمام استعداد های انسانی خود را شکوفا کند وبه کمال جویی خود جواب کامل داده باشد  وتا جایی بالا برود که دیگر سقفی بالاتر آن نیست  وحتی از ملائکه الله هم مقامشان بالا تر می رود که اگر انسانی این چنین نشد نمی تواند از اسلام ,از انسان برداشت صحیح بکند ودر این صورت انسان نامحدود به دست خودش محدود شده است.چرا که هیچ موقع محدود نمی تواند نامحدود را در حیطه ی خود بیاورد به این منظور که انسانی که هنوز محدود مانده است از چیز های نامحدودی همانند اسلام وانسان  وقرآن نمی تواند برداشت صحیحی بکند .مگر این که آن انسان خود را در ابعاد انسانی کامل کند  تابتواند برداشت صحیحی از دین داشته باشد واز اسلام آن طور که هست,از انسان آن طور که هست ,از قرآن آن طور که هست برداشت کند.

روز بعثت روزی است که خداوند متعال موجود کاملی که از او کامل تر نیست ونمی تواند باشد ,مامور کرد که موجودات را تکمیل کند ,انسان را که ابتدا یک موجود ضعیف ومحدود است همین انسان را خلیفه الله بکند.

برداشت هایی که صاحب نظران داشته اند  هنوز به حدی  که بتواند اسلام را بشناسد نرسیده است. شماگمان نکنید که  اسلام آمده است برای این که این دنیا را اداره بکند ,یا این که بگوییم اسلام آمده است که مردم را متوجه آخرت بکند ,یا مردم را آشنا به مسایل الهیه بکند این که بیاییم اسلام وقرآن را در این چند تا خلاصه کنیم ودر این ها محدود کنیم  این هر چه باشد خلاف واقعیت است,بلکه انسان نامحدود است ,ومربی انسان که پیامبر باشد نامحدود است ,وقرآن که  نسخه ی تربیت انسان باشد نامحدود است ,موارد ذکر شده نه محدود به عالم طبیعت ودنیا است ,نه محدود به عالم غیب وملکوت است بلکه اسلام ,انسان  همه چیز است محدود به دنیا وآخرت نیست.قرآن واسلام آمده اند برای تربیت انسان به جمیع ابعادی که انسان دارد ,وابعاد انسان هم نامحدود  است.این یک سفره ای است که برای بشر پهن شده است که هر کس می تواند از آن سفره به مقدار استعداد خودش استفاده کند مع السف استفاده ای کم شده است.وباید عرض کنم که انبیا ازآدم تاخاتم به آن مقصدی که داشتند نرسیدند ,در عین حالی که هر چه کمال وخوبی در عالم هست از آن هاست ولی با این حال به آن مقصدی که داشتند نرسیدند .بعضی ها از این جمله برداشت بدی دارند فکر می کنند که منظور این است که نعوذبلله انبیا کاری از شان نیامده است خیر نه این که پیا مبران نخواستند  به مقصد برسند بلکه نگذاشتند به مقصدشان برسند(صحیفه امام ج.18)

 تمام اختلافاتی که بین بشر هست ,اختلاف هایی که بین سلاطین هست ,اختلافاتی که بین قدرت مندان هست ریشه اش همان طغیانی است که در نفس هست .فرعونی که طغیان کرد وانا ربکم اعلی گفت ,این انگیزه در همه هست فقط در فرعون نیست ,اگر انسان را سر خود بگذارند انا ربکم اعلی خواهد گفت .انگیزه ی بعثت این است که این نفوس سر کش واین نفوس طاغی ویاغی را از آن سر کشی واز آن یا غیگری کنترل کند ونفوس را تزکیه کند .غایت بعثت این تزکیه است.کسانی که می خواهند بر مردم حکومت کنند اگر بخواهند که سر کشی نکنند وکار هایی شیطانی که فشارش روی مردم می آید بخواهند که نکنند باید تزکیه کنند خودشان را وبعثت هم برای همین است که همگان را تزکیه کنند.

تزکیه برای این است که نور هدایت وارد قلب بشود,تاتزکیه نشدید طغیان برای شما حاصل خواهد شد تاتزکیه نشدید علم برای شما خطر ناک است خطرناک تر از هر چیزی  زیرا که اگر همراه علم تزکیه نباشد همین علم حجابی بر روی قلب می شود این باعث شده است که ائمه فرموده اند (العلم هو الحجاب اکبر) اگر انسان خودش را تزکیه نکند علم توحید که بالا ترین علم هاست برایش به درد نمی خورد .تاتزکیه نشدید مقام برای شما خطر ناک است.انگیزه ی بعثت تزکیه نفوس بوده است  وتزکیه نفوس به معنای این است که خود خواهی ها از بین برود ,خود بینی ها از بین برود ,ریاست طلبی ها که احزاب ما روی آن را  سفید کردند از بین برود ,دنیا طلبی ها از بین برود وبه جای همه ی این ها خدای تبارک وتعالی وهوای برای خدا بنشیند.انگیزه ی بعثت این است که حکومت خدا بر دل های بشر حکومت کند. وما که امید است از پیروان اسلام باشیم  واز پیروان قرآن باشیم باید همه ی ابعاد دین را در نظر داشته باشیم ,نه در نظر داشته باشیم بلکه دنبالش باشیم تا حاصل بشود بلکه دنبالش باشیم تاحاصل بشود برای ما ,مجاهده کنیم تا اهداف انبیا وتربیت انسان حاصل بشود  برا ی ما .اگر کوشش کنیم به خصوص ماهایی که خودمان را تابع قرآن می دانیم مسلمین جهان اگر کوشش کنند که همین یک بعد از قرآن را که بعد اجرای عدالت اسلامی است ,این را به دنبالش باشند که که تحقق پیدا بکند ودر جهان این را پخش کنند .

همه چیز را  در نظر گرفته است وهیچ چیزی نیست که انسان  به آن احتیاج داشته باشد ولی اسلام آن را برای ما لحاظ نکرده باشد. وامید است ما که خود را تابع اسلام می دانیم نکات فوق را در نظر داشته باشیم ,البته نه فقط در نظر داشته باشیم بلکه به دنبالش باشیم که تحقق پیدا کند  وگر نه سعادت,رفاه ,عدالت ,نابودی ظلم, از زیر بار بودن اشراف زادگان وسرمایه داران بی درد بیرون آمدن برای انسان ها حاصل نخواهد شد.ما باید مجاهده کنیم  تا اهداف انسانی انبیا ,که همان خوشبختی ما در اثر تربیت ما باشد برای منا حاصل بشود.اگر چنان چه ما از میان ابعاد بلند آوازه ی اسلام حتی همین یک بعدش را یعنی از بین رفتن ظلم از میان انسان ها وریشه کن شدن فقر وطبقاتی بودن جامعه وتبعیض در هر موردی و ایجاد عدالت اجتماعی کوشش کنیم خواهیم دید که  بسیاری از این گرفتاری ها ما در زیر سایه ی این مکتب قابل حل شده است,واما این فقط تنها بعدی از ابعاد این مکتب است حال ابعاد دیگر که به جای خودش.وما تاآن جایی که دست ظالمان,وکسانی که به اسم های مختلف ما را خواب می کنند وشبانه شرف وعزت مارا به یغما می برند وبا جملاتی زیبا  برای ما لالایی می گویند تا ما نفهمیم که در دور وبرمان چه می گذرد که آقا راننده اش میلیاردی شده است حال خود واقوامش چه شده اند الله اعلم وکسانی که فقرا را سر بار ملت ها می دانند وسرمایه دار را دارای احترامی خاص می دانند,را کوتاه کنیم پیش می رویم.« ص امام.ج17 با توضیحات»

کوشش انبیا وهدف بعثت در تمام قرنها تربیت انسان بوده است مانند پدری که تمام همش این فرزندش است که چگونه تربیتش کند تا آینده ای رو به آسمان داشته باشد. وحال این پدران پیر ما مگر غیر از تربیت ما ورسیدن به معرفت الله هدف دیگری هم داشته اند؟آن هم تربیت آن موجود ,یعنی انسان.همان موجودی که عصاره ی همه ی مخلوقات است نور چشم خداست.ک.شش انبیا هدایت چنین انسانی بوده اشت,هدایت یه سمت فلاح وصلاح.البته نه فقط انبیا بگویند ,فقط  به تنهایی دعوت به هدایت کنند وفقط مساله گویی کنند ,بلکه خودشان در کارهایشان الگو. بودند ,در سخن هایشا ن الگو بودند .وهمه ی این ها برای همین انسان است ,تا این که این انسان ضعیف را تا حدی قدرت مند کنند که همه ی عالم مسخر او شوند وبه آن کمال خودش یعنی مشاهده ی خدا برسانند.

ادامه دارد....

  • مصطفی شمس

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی