یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

یکى از شما دوستان گفتید که نسل کنونى کشور و ملت ما، از نسل اولِ انقلاب کمتر نیستند، این حرف من است؛ بنده هم همین عقیده را دارم و بارها هم گفته‌ام و به این معتقدم. شما جوانهاى نسل امروز، در بخشهاى مختلف نشان دادید که یک قدم جلوتر رفته‌اید؛ یعنى نسل جوان ما یک قدم به جلو حرکت کرده است؛ منتها کوره‌ى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس و آن حال و هواى عجیب، یک تأثیرات طبیعى‌اى دارد. اگر آن وضعیت، امروز هم پیش میآمد، آن وقت معلوم میشد که جوانهاى ما چقدر در زمینه‌هاى معنوى پیش رفته‌اند. و ما امروز داریم این را مشاهده میکنیم؛ هم در دانشگاهها و هم در بیرون دانشگاه‌ها. بنابراین علم را باید با دین و اخلاق توأم کرد.
امام خامنه ای

کلمات کلیدی

ssd

جوان

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۰ ب.ظ

 

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصروجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه
بنده هم تبریک می گویم میلاد عظیم امام عصر علیه السلام روبه شما،همه ی ملت ایران وجامعه ی بشری وخداراسپاس گزارم که توفیق داددراین جشن پرشکوه جوانان عزیز حاضرباشم .جشن حضرت علی اکبر علیه السلام یعنی جشن روزجوان ،میلاد امام عصر علیه السلام ،حضوردرجمع جوانان مطالب فراوانی رابرای بیا ن کردن به ذهن انسان متبادل می کند . 2،3تانکته ی کوتاه:نکته ی اول:انسان عزیز ترین موجود هستی است.خداوند انسان رادربالاترین مرتبه خلق کرده است.،به اواستعدادی داده است که بتواند آیینه وخالق همه ی زیبایی های عالم باشد ،به او این امکان راداده است که با انتخاب آزاد به بالاترین قله های کمال برسد..خدا به انسان اجازه داده است که از خاک تا خود خدا بالا برود به جایی برسد که هرکس در او نگریست خدا را ببیند،خداراببیند،خدا راببیندوخدا راببیند.نکته ی دوم:انسان از اول بوده است چراکه خدا از اول بوده است خدا از اول خالق بوده است از اول عالم بوده است انسان هم به عنوان مخلوق ازاول بوده است وتا آخر خواهد بود اما زندگی انسان 3دوره ی متفاوت دارد.یک دوره قبل از این جهان ما بوده ایم از اول ،از ازل ،ازروز ازل اما چیزی برخاطرمان نیست بعد از این جهان هم خواهیم بود ،تاابد.بین این 2زندگی خدای  متعال یک دوره ای را به انسان هدیه کرده است که در این دوره می تواند بیافریند،حرکت کند ،شتاب بگیرد برای یک پرواز ابدی .دوره ی انتخاب ،دوره ی اختیار این دنیاست.یک دوره ی محدود است،همه ی حیات این دوره نیست،امانقش زندگی این دنیا درحیات جاوید انسان یک نقش بی بدیل است ،تعیین کننده وسرنوشت ساز است.60سال،70سال،20سال،100سال.همه ی این 70،80سال هم یک جور نیست.باز این70،80سال هم 3دوره است.یک دوره ی کودکی وتازه رسیدن به بلوغ وجوانی ویک دوره ی انتهایی ویک دوره ی جمع بندی وآرامش وبالاخره حساب وکتاب کردن است. آن گل زندگی انسان دراین جهان دوره ی جوانی است.دوره ی جوانی دوره ی امید است ،دوره ی نشاط است دوره ی عشق به زیبایی ها وخوبی هاست ،دوره آرمان ها وآرزوهای بزرگ انسان است.دوره ای است که اگر انسان آرمان ها ووآرزوها ی خود را تثبیت بکند بقیه ی عمل او درآن جهت خواهد گذشت .دوره ی جوانی دوره ی خود باوری است ،دوره ی توانستن است،دوره ی تصمیم های بزرگ است ،دوره ی ساختن است ،دوره ای  که هم به دوره ی قبل وهم به دوره ی بعد معنا ومفهوم می دهد.گل زندگی انسان وزیباترین دوره ی زندگی انسان جوانی است.جوانی یعنی پاکی ،جوانی یعنی نشاط،جوانی یعنی عشق به خوبی ها،جوانی یعنی خود باوری ،جوانی یعنی آرزوه های بزرگ پاک .هرکس از دوره ی جوانی خوب استفاده بکند درواقع هر سه دوره ی زندگی ،قبل از این دنیا وبعد از این دنیارا معنا ومفهوم داده است .برنده کسی است که دوره ی جوانی را به خوبی بگذراد .همه ی زیبایی ها خوب و زیبا هستند اماوقتی در دوره ی جوانی تجلی می کنند خوب تر وزیباتراند.پاکی همیشه زیبا است اما وقتی پاکی در جوان متجلی می شود زیبا تر است.وقاروحیابرای همه خوب است،امادرجوان خوب تر وزیبا تر است.شجاعت برای همه خوب است درجوان خوب تر وزیبا تر است.وفاداری،صداقت،عشق به انسان ها،خدمت گزاری،افتخار آفرینی برای همه خوب است،زیباست اما برای جوانان خوب تر وزیبا تر است.اتفاقات دوران جوانی اتفاقات ماندگار است،شیرینی اوبرای ابد درکام انسان ودر کام جامعه می ماند.شما ببینید،من مثال می زنم:یک دانشمندما60سال،70سال تلاش می کندبعد یک مقاله ی علمی بیرون می دهد،یک دست آورد بزرگ ،یک اختراع بزرگ ،همه خوش حال می شویم ،کار بزرگی است ،زیبا است ،قشنگ است.اما هم زمان یک جوان مادریک عرصه ی هنری وعلمی وورزشی روی سکو می رود ،تفاوت حالت مردم تفاوت عظمت کاراست.یک مسابقه ی فوتبال است 93دقیقه تلاش می کنندوبعد یک جوان یک گل می زند 76میلیون به آسمان می روند.یک جوان می رود روی صحنه وزنه می زند،می رود در والیبال ،درکشتی ودر ورزش های گوناگون ،همه اش زیبا ست،همه اش انگیزاننده است ،همه اش حرکت بخش است .کار های علمی در این کشورخیلی زیادمی شود اما چند جوان دور هم جمع می شوندتصمیم می گیرند ایران را هسته ای کنند یک دفعه کل دنیا منفجر می شود ،تصمیم می گیرند ایران را فضایی کنند یک دفعه کل دنیابه هیجان می آید،این خاصیت دوره ی جوانی است.نکته ی سوم:عزیزان من همه ی ما خلق شده ایم برای قله.همه ی ما خلق شده ایم برای نمره ی 20.خدا نمی خواهد حتی یک نفر در دور ترین نقاط عالم ودر طول تاریخ یک سرسوزنی یک صدم ،یک هزارم نمره اش از 20کم تر بشود این را خدا نمی خواهد.همه ی ما باید به دنبال نمره ی 20باشیم.نمره ی 20 شایسته ی انسان است .شایسته ی همه ی جوانان است.امابرای رسیدن به نمره ی 20خدای متعال راهکار هایی قرار داده است.برای رسیدن به خودش مسیری را معین کرده است.معلوم است که انسان برای رسیدن به قله اولا نیازمند الگوست،نیازمند کسی است که خود درقله باشد،20باشد.ثانیانیازمند کسی است که راهنما باشدوالا در این غوغای دنیای مادی،دنیای هیجانات وافکار گوناگون وسلایق و وگرایشات وانواع تمایلات،یکی خود خواه است،یکی بد اخلاق است،یکی قدرت طلب است،یکی توسعه طلب است،یکی خجول است،یکی ترسواست ،یکی شجاع است،یکی نیم است،یکی 12 است،یکی 9است.انسان نیازمند راهنما است .راهنما باید چه کسی باشد؟باید کسی باشد که خودش در قله باشد وانسان نیازمند راه است ،راه را باید بشناسد ،نیازمند یک ناصح مشفقی است که عاشق او باشد،اورا دوست داشته باشد،به خاطر خودش دوست داشته باشد،نه به خاطر چیز های دیگر،ما نیازمند کسی هستیم که ما را به خاطر خودمان ،به خاطر این که انسانیم دوست داشته باشد،عاشق مطلق ما باشدوجز خوبی برای ما نخواهد.خب خدا ی متعال چنین حقیقتی را وچنین بزرگی را برای ما قرار داده است،خلق کرده است ،او امروز هست،زنده است،ما را می بیند،به عشق ما می سوزد،از غم های ما غصه دار می شودواز شادمانی ما شاد می شود.هر چه نمره مان بالا می رود او شاد وخوشحال می شود .دلش برای ما می تپد،اصلا به عشق ما زندگی می کند .او هست ،اوناظر است،او مظهر لطف خداست،مظهر رافت خدا ست،مظهر عشق خدا به انسان هاست،مظهر علم خداست،مظهر همه ی زیبایی های هستی است،مظهر خود خداست.ما که نمی توانیم خدا رادر یابیم .ما چه طور می توانیم خدا را در یابیم؟ما مخلوقیم واو خالق است،اومحیط است مامحاطیم،اوآزاد مطلق است مادر اسارت مخلوقیت ودنیاییم ،چه طور می توانیم خدا را دریابیم،خدا آیینه خلق کرده است.موجودی را خلق کرده است که بتواند تجلی خدا باشد،تجلی اکمل واتم باشدکه هرکس به او نگاه کرد خدا راببیند .او هست،عاشق همه است ،متعلق به همه است ،مال یک قوم وقبیله وگروه ودسته وسلیقه نیست،مال این جغرافیا وآن جغرافیانیست،مال یک دوره ی خاص نیست،مال همه  است،همه ی انسان ها ، برای همه است همه ی انسان ها ، به فکر همه است  ، همه ی انسان ها.1270سال است که او در انتظا رماست .او در انتظار ماست،ما منتظریم او بیاید ،او منتظر است که ما بیاییم خدا فرموده است ،عقل هم می پذیرد ومی گوید که همه ی آرزوهای خوب انسان ها ،هر چه خوبی در ذهن ماست ،همه ی بزرگی که می خواهیم به دست بیاوریم،همه ی عظمت هایی که می خواهیم به دست بیاوریم،همه ی آرامشی که می خواهیم به دست بیاوریم ،همه ی عشق وامیدی که می خواهیم به آن برسیم ،همه در حضور وراهبری وعنایت وحاکمیت  آن یگانه هستی است.این با عقل قابل اثبات است.تازمانی که آدم هایی که از درون خودشان آزاد نشده اند،آدم هایی که اسیر خود خواهی وخود پرستی وزیاده خواهی های خودشان هستند،اسیر خودشان هستند، این ها حاکم باشند آن سعادت حقیقی محقق نخواهد شد ،انسان به قله نخواهدرسید ،اصلا انسان ها آزاد نمی شوند .او باید بیاید 1270 سا ل است که او رااز دسترس انسان ها دور کرده اند اگر پیدا یش می کردند او را می کشتند.او هست عزیزان من حتی اگر ما به فکر او نباشیم او به فکر ماهست.روز میلادایشان بالا ترین وبزرگ ترین هدیه ی خدا به همه ی انسان ها است .افتخار می کنم وبا صدا ی بلند به جهان اعلام می کنم که ملت ایران به خصوص جوان های عزیز امروز ایران بهترین وپاک ترین ومومن ترین وبا نشاط ترین وبا اراده ترین وشجاع ترین جوان های تاریخ وجوان ها ی جغرا فیا هستند .جوان هایی که در هر عرصه ای وارد می شدند ومیدان پیدا کردند درخشیدند وافتخار آفریدند وملت خودشون وجامعه ی بشری را عزیز کردند من می خواهم بگویم ما با افتخار به جوان های مان افتخار می کنیم ودست تک تک جوان هایمان رامی بوسیم وبرای رسیدن به آ ن آینده ی درخشان چشم امید به جوانان خوب این سرزمین داریم.بعضی ها خیال می کنند با تحولات سیاسی این دوره ها تمام می شود .خیر من می خواهم به دنیا اعلام بکنم با وجود بیش از 30میلیون جوان ایرانی امروز برای ملت ایرن تازه آغاز راه است واین جوان ها به فضل الهی ایران را بر بام افتخار جهان خواهندنشاند .بله مشکلات هست ،موانع هست،کار شکنی ها هست ،خودخواهی ها هست ولی من ایمان دارم جوانان ایران زمین با عشق به خدا وعشق به امام زمان علیه السلام همه ی موانع را از پیش پا برمی دارد وقطار عزت وپیشرفت ملت ایران را به مقصد نهایی  خواهند رساند.من ایمان دارم که جوانان ایرانی از اولیه ها وبهترین ها ووفا دار ترین ها ی یاران امام زمان اند وپرچم او را در جهان به اهتزاز در خواهند آورد .امید وارم هر لحظه وهر روز اخبار افتخار آفرینی جوانان عزیز را بشنویم .موفق وسر بلند باشید.
والسلام

 

  • مصطفی شمس

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی