یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یده

یک قدم جلوتر

یکى از شما دوستان گفتید که نسل کنونى کشور و ملت ما، از نسل اولِ انقلاب کمتر نیستند، این حرف من است؛ بنده هم همین عقیده را دارم و بارها هم گفته‌ام و به این معتقدم. شما جوانهاى نسل امروز، در بخشهاى مختلف نشان دادید که یک قدم جلوتر رفته‌اید؛ یعنى نسل جوان ما یک قدم به جلو حرکت کرده است؛ منتها کوره‌ى جنگ تحمیلى و دفاع مقدس و آن حال و هواى عجیب، یک تأثیرات طبیعى‌اى دارد. اگر آن وضعیت، امروز هم پیش میآمد، آن وقت معلوم میشد که جوانهاى ما چقدر در زمینه‌هاى معنوى پیش رفته‌اند. و ما امروز داریم این را مشاهده میکنیم؛ هم در دانشگاهها و هم در بیرون دانشگاه‌ها. بنابراین علم را باید با دین و اخلاق توأم کرد.
امام خامنه ای

کلمات کلیدی

ssd

سخنان مقام معظم رهبری ودکتراحمدی نژاد درباب عفاف وحجاب

رهبری :باید خود رابه سلاح ایمان ومعرفت مجهز کرد.بعد درکانون های فرهنگی پذیرای جوان باشید آن هم باروی خوش ،بامدارا.حالا ممکن است ظاهر زننده ای داشته باشد ،خب داشته باشد .آیاباید اوراطرد کنیم ،باید اورارها کنیم .این صلاح است!؟این حق است!؟.این دلها متعلق به این انقلاب است ،متعلق به این جبهه است ،جان دلباخته به این اهداف وآرمان هاست.حالا یک نقصی هم داشته باشد،آن نقصش در ظاهرش وحجابش است ،نقص های بنده در باطن است .مگر مانقص نداریم .«گفتا شیخا من آنچه گفتی هستم اما آیا تو چنان که می نمایی هستی» .بااین نگاه باید برخورد کرد ،البته نهی از منکر هم باید بشود اما بازبان خوش نه باایجاد نفرت.

احمدی نژاد:چراوقتی پای فرهنگ به وسط می آید ما پای مردم راوسط می کشیم  وآن هارامتهم می کنیم وشروع می کنیم برای برخورد بامردم .ما گفتیم این ملت ومردم بافرهنگ ترین ملت هاست ،متمدن ترین ملت هاست ،همه ی ارزش ها،اصول ها،اعتقادات را همین ملت حفظ کرده است .چراتاچیزی به نظر مااشکال به حساب می آید،شروع می کنیم جوان ها وملت رازیر سوال می بریم .این اشکال دارد،این حرف ماست والله مامی گوییم ملت ایران ملت پاکی هستند ،مؤمن اند ،دوست داشتنی اند .{این درحالی است که بعضی ازائمه ی جمعه برای حل مشکل بدحجابی راه حلی رابا عنوان این که باید برای حل این مشکل خون ریخته بشود ویااین که احمدی نژاد باید به فکر ساخت کاباره وکلوپ شبانه باشدراارائه داده بودند بعضی هم گفته بودند که مشکل بد حجابی رادیگر باکار فرهنگی نمی توان حل کرد.حالا آیا این همان حرف رهبری وامام است آخربه این هم می گویند راه حل؟!}احمدی نژاد:البته اگر کسی بخواهد از روی قصدوبه طور سازمان یافته ای ،جامعه راتخریب بکند وبه آن آسیب وارد بکند ،این دیگرمسؤلیت قوه ی قضاییه است که باید باآن هابرخورد بکند .بامردم عادی باید بامحبت برخورد کرد ،مبنای حکومت برمردم باید محبت ومهربانی باشد (رهبری :باروی خوش پذیرا باشید ،مدارا کنید ،ممکن است ظاهر زننده ای هم داشته باشد خب داشته باشد)احمدی نژاد:کارفرهنگی بابرخورد بگیر وببند نمی شود ،این خیلی روشن است .مامی گوییم آبروی مردم ،حقوق مردم محترم است ،مااز این دفاع می کنیم آیا این چیز بدی است .من می گویم شما به این جوان ها ومردم احترام بگذارید ببینید همین جوان هاچه کارها که نمی کنند.والله همین جوان ها جنگ وانقلاب رااداره می کردند .آقا می شود هرموقع 22بهمن است ،انتخابات است ،مادوربین را روی همه ی تیپ ها می بریم وهمه راجلو می آوریم اما به محض این که این دوران گذشت همین تیپ هارا آن طرف یقه شان رامی گیریم .این نمی شود این تناقض است.{ سخنرانی در میان اعضای مجلس شورای اسلامی }

احمدی نژاد:راستی کدام یکی از ماها گناه نکردیم .گناه چیز خیلی بدی است من راضی به هیچ گناهی نیستم اما چه کسی آمده باشما برخورد کند که چرا فلان گناه راانجام داده ای !آیا چون من وشماییم اشکال ندارد فقط باآن ها{بدحجاب ها} باید برخورد بشود {سخنرانی در میان اعضای مجلس شورای اسلامی}

رهبری :او(فردبدحجاب)یک نقصی دارد مگر من نقص ندارم نقص او در ظاهر اوست نقص های این حقیر در باطن است.گفتا شیخا من آنچه گفتی هستم اما آیا تو چنان که می نمایی هستی.احمدی نژاد:شهید مطهری در اوج مشکلات آن دوران وقتی بحث حجاب مطرح شد کتاب نوشت، مساله ی حجاب.محال است کسی شخصیت کسی راتخریب کند واو از آن شخص حرف خوبی رابپذیرد .اما باید امروز باادبیات نسلمان با جوان ها حرف بزنیم .مفاهیم اسلامی وانقلابی رابایدبابیان امروز منتقل کنیم ،منتقل نکنیم چه انتظاری داریم (رهبری:حالا مسولیت باکیست؟آیامسولیت بادولت است ؟نه این طور نیست. {این درحالی است که بعضی از نخبگان دانشگاهی وشخصیت های سیاسی می گفتند:چرادولت از این مساله غفلت کرده است ودست به کاری نمی زند وباید به فکر ساخت کاباره در کشور باشد } احمدی نژاد :نقش دولت البته نشان دادن جهت است ،باز کردن راه است ،دولت پشتیبانی می کند ،دولت زمینه رافراهم می کند (رهبری :من معتقدم دولت در این زمینه وظیفه ای دارد(زمینه حجاب وعفاف)وظیفه چیست،وظیفه دولت درست کردن عقاید مردم است ،نه وظیفه دولت زمینه سازی است){باوجود این که یکی از نخبگان سیاسی گفته بود :غفلت مسولین دراین زمینه تاحدی است که رییس قوه ی مجریه می گوید مو وپوشش جوانان به ما ربطی ندارد(آقایان نخبه خواهشاًاول به وظایف قوه ی مجریه اطلاع گردید بعد این حرف هارابزنید)}احمدی نژاد:من نمی خواهم بگویم دولت مسولیت نداردنه ،مادر برخی از بخش ها در اجزاواعضا آن وارد شده ایم امابقیه هم باید بیایند وباماهمراه شوند ،باما همکاری کنندودر یک جهت کاربکنند .تولید فرهنگی راباید اهالی فرهنگ انجام بدهند.بالاخره توده های علمی در سراسر کشور ،صداوسیما ،نهاد های فرهنگی درکشور ،این ها خیلی زیادند واین ها تحت کنترل دولت نیستند.  رهبری :وظیفه ی عملیاتی ومیدانی به عهده ی روحانیت است ،به عهده ی زبدگان است ،به عهده ی نخبگان حوزه ودانشگاه است.

رهبری :من که می گویم تهاجم فرهنگی برخی خیال می کنند مراد من از تهاجم فرهنگی این است که یک جوانی ،یک پسری موهایش را تاشانه هایش بلندبگذارد خیال می کنند بنده باموی بلند تاروی شانه مخالفم(احمدی نژاد:واقعاًمشکل مردم ما شکل موی بچه های ماست)این نیست مساله ی تهاجم فرهنگی .که البته بی بند وباری یکی ازشاخه های تهاجم فرهنگی است اما تهاجم فرهنگی بزرگتر این است که این ها در سال های متمادی بیایند به مغز ایرانی ،به باور ایرانی تزریق کنند که تونمی توانی وباید دنباله رو غرب واروپا باشی تهاجم فرهنگی این است .نمی گذارند ماخود راباور کنیم .

رهبری:بنده شهادت می دهم که ملت ما این راه را خوب حرکت کرده است

راه امام راحفظ کرده است .من به چشم می بینم ومی توانم

گواهی بدهم که جوانان انقلابی امروز ما از جوانان انقلابی آغاز انقلاب

اگر از لحاظ ایمان وتقوا واستحکام عقیده جلوتروقوی ترنباشند عقب تر نیستند.

 

  • مصطفی شمس

نظرات  (۱)

While I usually prefer my Bailey's &qoog;straitht&quut;, this looks like a delicious way to share some with others. I wouldn't mind sharing a bowl of green jello with your adorable little grandson. We could compete in the "blarney" category.Best,Bonnie

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی